Kodeks Pracy daje pracodawcy uprawnienie do zawierania z pracownikiem umów regulujących kwestię podnoszenia kwalifikacji zawodowych, z których coraz więcej pracodawców korzysta.

Art. 1035 Kodeksu Pracy stanowi:

„Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • Który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji ,
 • Z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy,
  w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu,
  w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034 , nie dłuższym niż 3 lata,
 • Który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, za wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,
 • Który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia
  a podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

– jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel
z tytułu dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Czy w związku z tym, że w doktrynie panuje pogląd iż powyższa regulacja stanowi katalog zamknięty w przypadku rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron pracownik nie jest zobligowany do uiszczenia zapłaty (oczywiście zgodnie z powyższym 3 letnim terminem)?

Odnośnie powyższej materii znaleźć można komentarze do tego case’a, interpretujące kwestię w sposób: „ Pracownik nie jest zobowiązany do zwrotów kosztów nauki przy porozumieniu stron, chyba, że strony postanowią inaczej”  Idąc typ tropem jasne zdaje się być, że pracodawca może poszerzyć katalog z art. 1035 KP, o ile postanowienia zawarte
w umowie ws. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie będą mniej korzystne niż przepisy wynikające z Kodeksu Pracy.

Wyobraźmy sobie dwie sytuacje:

 1. Pracownik doprowadził do momentu, w którym uzasadnione było zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca idąc mu na rękę, postanowił zwolnić go za porozumieniem stron, jednakże zażądał przy tym zwrotu kosztów za naukę (to było warunkiem rozwiązania umowy za porozumieniem stron)
 2. Pracownik wypowiada umowę o pracę, jednak z uwagi na to, że zależy mu na czasie chciałby odejść szybciej – rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Pracodawca wyraża na to zgodę, ale również zastrzega zwrot kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika.

Pracodawca w powyższych sytuacjach, trzymając się jedynie wykładni literalnej – chcąc działać we własnym interesie, nie zgodzi się na nigdy na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Jeżeli jednak pracodawca działał będzie zgodnie z powyższymi rozważaniami, wówczas uzależni rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron od zgody pracownika na zwrot kosztów nauki.

Reasumując: Inicjatywa pracownika ukształtowana w postaci wniosku o rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron – z punktu widzenia celowości jest tożsama ze złożeniem wypowiedzenia przez pracownika.  W umowie „lojalnościowej” pracodawca powinien zawrzeć zapis wg którego wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wypływa od pracownika  i musi zostać przyjęty przez pracodawcę. Najlepiej w powyższej sytuacji przy podpisie pracodawcy na takowym wniosku, dodać adnotację o zwrocie kosztów i dać ponownie do podpisu pracownikowi wraz z datą. Informacja może być także zawarta na oddzielnym oświadczeniu.

Analizując powyższe przepisy, zawsze należy mieć na uwadze wolę ustawodawcy oraz cały kontekst, a we wspomnianych sytuacjach nie dochodzi w żaden sposób do naruszeń wynikających z art. 1034§2 KP.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s