coins-1523383_1920

Artykuł 55 Kodeksu Pracy wyraźnie wskazuje, że:§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 (BEZ WYPOWIEDZENIA) także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika[…]”

Co więcej pracownikowi przysługuje wówczas także odszkodowanie. Rozwiązanie umowy w tym trybie ma takie same skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ponadto odpowiednio stosuje się miesięczny termin na rozwiązanie umowy przez pracownika od dowiedzenia się o okoliczności, która to warunkuje.

A zatem jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, które bez wątpienia jest jego obowiązkiem względem pracownika ten może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie miesiąca od terminu wynagrodzenia lub powzięcia informacji o niewypłacalności pracodawcy.

Sprawa nie jest jednak tak prosta jak mogłoby się to wydawać. Sąd Najwyższy w swoim wyroku (sygn. akt.II PK 25/13), orzekł iż nieterminowość stanowi przesłankę do zerwania umowy we wskazanym trybie nie mniej jednak orzecznictwo zwraca uwagę na pojęcie niedookreślone: „Ciężkie naruszenie”.

W wyroku z dnia 6 marca 2008 r., II PK 185/07 (OSNP 2009 nr 13-14, poz. 170) Sąd Najwyższy zauważył, że sporadyczne niewypłacanie pracownikowi drobnej części wynagrodzenia nie stanowi ciężkiego naruszenia. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku opóźnienia częściowego a zatem wypłacenia części wynagrodzenia w terminie a pozostałej części w krótkim czasie.

W takich przypadkach Sąd z pewnością zwróci uwagę na konsekwencje wobec pracownika i jego wywiązywanie się z zobowiązań takich jak kredyty, opłaty. Co więcej zawsze należy pamiętać o miesięcznym terminie ustalonym przez ustawodawcę. Jeśli pracodawca spóźnia się lub wypłaca częściowe wynagrodzenie bądź nie wypłaca go wcale przez 5 miesięcy, po czym w 6 miesiącu dokonuje wyrównania – pracownik nie może powołać się na ten artykuł.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s